Ve zdravotnických zařízeních jsou kladeny obrovské nároky na hygienu a čisté prostředí. V prostředí, kde je zvýšený výskyt bakterií je velmi těžké tyto podmínky splnit.

S pomocí nano-impregnací  je možné zredukovat používání chemických čistících prostředků. Po ošetření ploch, jako jsou podlahy, sanitární prostory, lavičky v čekárnách atd. bakterie ztrácejí schopnost se na povrchu uchytit a tedy nemají podmínky pro své další rozmnožování.

Ošetřený prostor je tak dlouhodobě zdravější i bez neustálého obtěžujícího působení běžných antibakteriálních prostředků.

Velmi vhodným produktem pro odvětví zdravotnictví je také Nano Pěna (antibakteriální). Tento čistící přípravek je jedinečný pro své antibakteriální účinky a dlouhodobou ochranu povrchu. Zabíjí bakterie na povrchu a zabraňuje jejich dalšímu rozmnožování. Aplikace je velmi jednoduchá. Stačí jednou lehce vyčistit povrch a dále je možné udržovat ošetřené plochy pouze vodou. Nano Pěna je určena pro hladké a nesavé povrchy a ušetří lidské síly i finanční náklady na údržbu ploch jako jsou toalety, kliky od dveří, umyvadla, dveře a jejich výplně, stolky u postelí, nerezové části nemocničního vybavení a mnoho dalších ploch.