Nanotechnologie Nano – Jacht je profesionální antivegetační nano-impregnace, vyvinutá německými specialisty pro účely vysoce účinné ochrany lodí před obrůstáním vodní faunou a flórou. Při vývoji této nano-impregnace byly nastaveny extrémní kvalitativní parametry, neboť byl primárně zaměřen na  uspokojení nejnáročnějších požadavků antifoulingové ochrany plavidel ozbrojených složek. Pro vysokou účinnost easy to clean efektu (snadné čištění), dlouhodobou životnost a ekologickou nezávadnost  představuje Nano – Jacht  současnou technologickou špičku antivegetační ochrany pro všechny typy lodí z laminátu, lakovaného dřeva, nebo oceli pro plavbu ve slaných i sladkých vodách.

Nano – Jacht  přináší do antivegetační ochrany plavidel zcela nový přístup. Funkčním principem dosud běžně používaných antifoulingových nátěrů bylo zabíjení mikroorganizmů. Proto i pro lidský organizmus představují značná zdravotní rizika. Například  koupání dětí v blízkosti takto ošetřené lodi je vysloveně nevhodné.  Některé země ve snaze eliminovat  zdravotní rizika již zakázaly prodej těchto nebezpečných antifoulingových prostředků běžným koncovým uživatelům a očekáván je brzký legislativní zásah ze strany EU. Nový Nano – Jacht  , narozdíl od staré generace antivegetačních přípravků, není zabijákem organizmů. Jeho funkčnost se nyní soustředí přímo na dosažení maximálního easy to clean efektu. Speciální nano-částice po aplikaci na lodním povrchu zkrystalizují v pevnou a superhladkou strukturu, která účinně znemožňuje vegetaci i ostatním nečistotám pevně ulpět na chráněné ploše. Zjednodušeně lze konstatovat, že nežádoucí usazeniny se nemají čím uchytit, neboť v rámci jejich možností je pro ně vzhledem k extrémní hladkosti povrch lodi nedostupný.

Dojde-li při provozu lodi k omezenému ulpění nečistot, lze je velmi snadno mechanicky odstranit intenzivním proudem vody či jiným neinvazivním mechanickým postupem, neboť nemají šanci se pevně udržet.  Nano-impregnace Nano – Jacht  je čirá, bezbarvá a nemění odstín lakování lodi. Na obtékání vody kolem nano-povrchu se vztahují pravidla kvantové fyziky, která pak ovlivňují i schopnost lodi dosahovat vyšších rychlostí a úspor paliva.

Aplikace Nano – Jacht  se provádí  nanesením  na dokonale předčištěný lodní povrch. U starších lodních povrchů je třeba nejprve provést důkladné odstranění všech usazenin, aby Nano – Jacht  byla aplikována bezprostředně na povrch lodi, nikoliv na ulpělé nečistoty. Případná nedůslednost v předčištění by mohla zapříčinit zkrácení účinnosti nano-ochrany. Životnost kvalitně aplikované Nano – Jacht  je nejméně jednu sezónu. V praxi se obnovuje aplikace Nano – Jacht  po dvou sezonách.