Aplikací nano-impregnací ve stavebnictví je celá řada. Kdo se pohybuje v tomto segmentu, ten ví, kolik druhů materiálu se při stavbě používá (dřevo, kámen, beton, kovy atd.). Všechny tyto materiály je možné ošetřit nano-impregnacemi NANO SERVICE. Důvodů, proč by investor měl uvažovat o ošetření různých ploch (fasády, střechy, ploty, dřevěné komponenty domů, beton atd.) je několik. V první řadě takto ošetřený povrch získá jedinečné přednosti aniž by se  změnily vizuální vlastnosti ošetřených materiálů. Za největší přednost lze považovat nepropustnost vody při současném zachování prodyšnosti takto ošetřeného materiálu. Ošetřené plochy odpuzují velmi dobře vodu, oleje a jiné nečistoty. Tím se zabraňuje opotřebení a stárnutí povrchu, ale také zjednodušuje údržba a snižují náklady na provoz. Současně s tím  uživatel  takto ošetřeného prostoru získá nezvyklý klid, neboť  se nemusí znepokojovat  vodou tryskající na stěnu, dětmi s pastelkami a podobně. Za ne příliš velkou investici tak uživatel získá nevídané vlastnosti povrchů a developer velkou konkurenční výhodu i prodejní nástroj.